Четвърти клас

Четвърти клас

Четвърти клас

От тях 11 ученика са родени 2009 година, 4 ученика са родени 2010 година, 1 ученичка е родена 2006 година.
По-голям е броят на момчетата - 11, момичетата са 5. Няма пътуващи ученици. Няма и ученици със СОП. 
   Учениците от 4 клас са по цял ден в училище. До обяд усвояват нови знания и умения по различните учебни предмети, следобяд посещават групата за ЦОУД, която е сборна за 3 и 4 клас.
   Някои от учениците участват и в извънкласните занимания, които предлага училището - танцов състав, хор, Религия.
   Пет ученика от класа са включени в проекта "Подкрепа за успех", в който преодоляват обучителните си затруднения по Български език и литература.
   Родителите на четвъртокласниците активно се включват в училищния живот.