Паралелки

Първи клас 2022-2023 учебна година

Първи клас 2022-2023 учебна година

Класен ръководител -Камелия Василева

Научи повече
 Втори клас  2022-2023 учебна година

Втори клас 2022-2023 учебна година

Класен ръководител-Христина Коцева

Научи повече
Трети клас 2022-2023 учебна година

Трети клас 2022-2023 учебна година

Класен ръководител-Гергана Христова

Научи повече
Четвърти клас  2022-2023 учебна година

Четвърти клас 2022-2023 учебна година

Класен ръководител-Светла Станева/Полина Милова-от 09.12.2022

Научи повече
Пети клас  2022-2023 учебна година

Пети клас 2022-2023 учебна година

Класен ръководител-Антигона Николова

Научи повече
Шести клас  2022-2023 учебна година

Шести клас 2022-2023 учебна година

Класен ръководител-Ангелина Ненчева

Научи повече