Паралелки

Първи клас-учебна 2023-2024 година

Първи клас-учебна 2023-2024 година

Класен ръководител Полина Милова-Видинлиева

Научи повече
Втори клас-учебна 2023-2024 година

Втори клас-учебна 2023-2024 година

Класен ръководител Камелия Василева

Научи повече
Трети клас - учебна 2023-2024 година

Трети клас - учебна 2023-2024 година

Класен ръководител -Христина Коцева

Научи повече
Четвърти клас-учебна 2023-2024 година

Четвърти клас-учебна 2023-2024 година

Класен ръководител -Гергана Христова

Научи повече
Пети клас-учебна 2023-2024 година

Пети клас-учебна 2023-2024 година

Класен ръководител -Христо Георгиев

Научи повече
Шести клас-учебна 2023-2024 година

Шести клас-учебна 2023-2024 година

Класен ръководител -Антигона Николова

Научи повече