Първи клас 2022-2023 учебна година

Първи клас 2022-2023 учебна година

Първи клас 2022-2023 учебна година

През  2022-2023 учебна година в Първи клас са записани 22 -ма ученици.От тях 12 са момичета и 10 момчета.От 11 октомври в класа е записана още една ученичка.Така вече учениците са 23.

Родени през 2015 са 20 ученици.Две ученички са родени през 2016 и постъпват в първи клас по желание на родителите на 6 годишна възраст.Една ученичка е записана в първи клас на 11 години,след като е живяла в чужбина и не е посещавала училище.Пътуващи са двама ученици.Няма ученици със СОП,но има двама ученици ,които не са посещавали детска градина ,нямат абсолютно никаква готовност за училище и са социално занемарени.За тях трябва в най-скоро време да се реализира обща и допълнителна подкрепа.

Голяма част от родителите на първокласниците се интересуват активно от постиженията на  децата си и предлагат помощ според своите възможностите.