Преподаватели

1.Светла Станева - старши учител начален етап

2.Камелия Василева - старши учител начален етап

3.Христина Коцева - старши учител начален етап

4.Гергана Христова - старши учител начален етап

5.Полина Милова- Видинлиева- учител начален етап-ЦОУД

6.Десислава Първанова - старши учител начален етап-ЦОУД

7.Венетка Благоева -  учител начален етап-ЦОУД

8.Христо Георгиев -  учител прогимназиален етап

9.Антигона Николова - старши учител прогимназиален етап

10.Людмила Петкова - старши учител прогимназиален етап

11.Ангелина Ненчева - старши учител прогимназиален етап

12.Георги Георгиев-старши учител прогимназиален етап

13.Иванка Ангелова - старши учител прогимназиален етап -ЦОУД

14.Станислав Борисов - учител прогимназиален етап-ЦОУД