Преподаватели

Светла Станева - старши учител начален етап

Камелия Василева - старши учител начален етап

Христина Коцева - старши учител начален етап

Гергана Христова - старши учител начален етап

Полина Милова- Видинлиева- учител начален етап-ЦОУД

Десислава Първанова - старши учител начален етап-ЦОУД

Вероника Митова -  учител начален етап-ЦОУД

Христо Георгиев -  учител прогимназиален етап

Антигона Николова - старши учител прогимназиален етап

Людмила Петкова - старши учител прогимназиален етап

Ангелина Ненчева - старши учител прогимназиален етап

Георги Георгиев-старши учител прогимназиален етап

Иванка Ангелова - старши учител прогимназиален етап -ЦОУД

Станислав Борисов - учител прогимназиален етап-ЦОУД