График на родителските срещи по класове

График на родителските срещи по класове

График на родителските срещи по класове

Родителски срещи по класове:

На 10.09.2020 г.

5 клас-10 00 часа

6 клас-10.00 часа

7 клас-11.00  часа

На 11.09.2020 г.

1 клас -10.00 часа

2 клас -10.30 часа

3 клас-9,30 часа

4 клас-9.00 часа