Ръководство

1.Мария Георгиева-Цековска -ВрИД  Директор;

2.Иванка Бончовска - Заместник директор по УД /от 01.09.2023-съкратен щат/

3.Иванка Атанасова -счетоводител