Доставки на хранителни продукти по програмите,,Училищен плод" и ,,Училищно мляко"

Доставки на хранителни продукти по програмите,,Училищен плод" и ,,Училищно мляко"

Доставки на хранителни продукти по програмите,,Училищен плод" и ,,Училищно мляко"


След проведени разговори с доставчиците се уточнихме продуктите да бъдат доставени в сградите на училището на 28 април – вторник.
След като ни бъдат доставени, ще започне раздаването по домовете веднага.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!!!