Трети клас

Трети клас

Трети клас

Моят клас е малък , но събрал в себе си толкова разнообразни характери, че всеки ден е някакво приключение.
      Няма по-голямо щастие за един учител от това да получи клас с толкова цветни деца и с цял куп родители, които се интересуват какво се случва с децата им. Още в първи клас аз получих тяхното доверие – те повярваха на мен, защото всички имаме една цел – децата да са щастливи.
  Учениците ми търсят непрекъснато внимание, разбиране, помощ и подкрепа, а моята работа е да търся интересни начини те да го правят.Иначе какъв е смисълът от моята работа. Да, да ги ограмотя е важно, но, ако са грамотни хора, които не могат да се сприятеляват, да се свързват по между си и с други хора, ако не са щастливи, какво всъщност съм направила?
   В моето голямо второ семейство цари взаимна обич, разбирателство и една уговорка..няма не мога.Ето защо се стараем да си помагаме, подкрепяме, радваме за успехите на другарчето.Така е по-лесно, трудностите по-малки, защото заедно ги преодоляваме в трудния път напред към знанието, към изграждането на добри и честни хора.