Втори клас

Втори клас

Втори клас

Осем ученика от класа са родени през 2011 година и шест ученика - през 2012 година.Съотношението момичета -момчета е равен брой/7 момичета и 7 момчета/.Една ученичка пътува от друго населено място.В класа няма ученици със СОП.

Второкласниците са любознателни и отговорни и редовно посещават учебните занимания,както до обяд,така и след обяд в група за ЦОУД-сборна за 1-2 клас.Включват се активно в извънкласни занимания/танцов състав и хор./В проект,,Подкрепа за успех" са включени 5 ученика за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература.Родителите също активно се интересуват от училищния живот и помагат според възможностите си.