Резултати от избора на обществен съвет към ОУ " Васил Левски" с.Литаково

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ " Васил Левски" с.Литаково