Учител на годината

2012 г.-Христина Коцева

2013 г-Маринела Стефанова

2014 г.-Иванка Николова

2015 г.- Светла Станева

2016 г.-Ангелина Ненчева

2017 г.-Камелия Василева

2018 г.-Иванка Бончовска

2019 г.-няма избран

2020 г.-Гергана Христова

2021 г.-Антигона Николова

2022 г-Полина Милова

2024 г.-Красимира Вълова